Corona update 18/05

Beste familie van onze bewoners,

Hier hebben we met zijn allen naar uitgekeken, vanaf 18 mei 2020 is bezoek in de woonzorgcentra terug toegelaten.

Zoals u weet testten heel wat bewoners positief op Covid 19 in ons woonzorgcentrum. Heel wat bewoners vertoonden geen symptomen of slechts lichte symptomen van Covid 19.

Tot op heden is het niet duidelijk of personen die positief testten op covid 19 of de ziekte doormaakten voldoende antistoffen ontwikkelen om langdurig beschermd te zijn tegen Corona. We weten dus niet zeker of onze bewoners die positief testten niet opnieuw ziek kunnen worden.

Eveneens is het niet volledig duidelijk hoelang een persoon besmettelijk blijft na het doormaken van covid 19. Vermoedelijk tot 14 dagen na de start van de symptomen.

Om nieuwe infecties te voorkomen, om onze bewoners, ons personeel en uzelf te beschermen kan dit bezoek echter enkel onder bepaalde voorwaarden.  Het bezoek zal er dus nog niet uitzien zoals voor het Corona- virus. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het advies van de Taskforce covid 19 en het agentschap zorg en gezondheid.

De voorwaarden voor de bezoeker zijn:

 • Slechts 1 familielid en steeds hetzelfde familielid kan de bewoner bezoeken, slechts 1 maal per week.
 • Het bezoek is steeds op afspraak en beperkt in tijd, maximum 30 minuten.
 • De bezoeker mag gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoond hebben van Covid 19, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19.
 • De bezoeker respecteert de social distancing.
 • De bezoeker past correcte handhygiëne toe.
 • De bezoeker brengt zelf een stoffen mondmasker mee.
 • De bezoeker maakt geen contact met andere bewoners, bezoekers of personeelsleden.
 • Wat het uitwisselen van voorwerpen (o.a. geschenken) betreft, verwijs ik naar de eerder gemaakte afspraken.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten tijdens het bezoek.
 • Toiletbezoeken worden niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om te eten en te drinken tijdens het bezoek.
 • Als een bezoeker zich niet houdt aan de maatregelen, zal een volgend bezoek geweigerd worden.

Bezoek op de kamer is nog niet mogelijk.

Het bezoek vindt plaats in de cafetaria. In de cafetaria kunnen maximaal 4 bezoeken tegelijk doorgaan. De ruimte dient na elk bezoek ontsmet te worden.

Voor de bewoners die verblijven op ’t Pleintje voorzien we, eveneens op afspraak, raamcontacten.

Indien u tot een risicogroep behoort  (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) dient u uiterst voorzichtig te zijn, een covid 19 infectie houdt voor u een groter risico in.

Omwille van organisatorische redenen zal de bezoekregeling enkel op weekdagen plaatsvinden. We willen zoveel mogelijk bewoners de kans geven tot bezoek. Het zal dus een moeilijke puzzel worden. We hopen op uw begrip.

Afspraken voor een bezoek worden enkel gemaakt via mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Er worden geen telefonische afspraken of afspraken via facebook/messenger aanvaard, om misverstanden en dubbele afspraken te vermijden.

Hieronder vindt u de mogelijke bezoekuren. Bij een aanvraag via mail kan u 3 voorkeuren doorgeven. In de mate van het mogelijke zal hiermee rekening gehouden worden.

Het schema van de bezoekuren is als volgt:

Bezoek is mogelijk op maandag voor Ten Velde en kortverblijf (gelijkvloers), op dinsdag voor Ten Dries (eerste verdiep), op woensdag voor ’t Pleintje (beschermde afdeling), op donderdag voor een deel van Ten Dries en een deel van Ten Berg (tweede verdiep) en op vrijdag voor Ten Berg op volgende uren:

 • 10u30 – 11u00
 • 13u30 – 14u00
 • 14u15 – 14u45
 • 15u00 – 15u30
 • 15u45 – 16u15

Gelieve goed met de bewoner en andere familie te overleggen wie op bezoek zal komen in de komende periode, aangezien er voorlopig slechts 1 vaste bezoeker wordt toegelaten.

De afspraak rond het uitwisselen van de was blijft zoals voorheen. Op dinsdag kan de propere was terug gebracht worden tussen 15u00 en 19u00. De vuile was kan opgehaald worden op vrijdag tussen 15u00 en 19u00 of op zaterdag tussen 10u00 en 17u00. Tijdens het bezoek is het niet toegestaan om was of andere voorwerpen mee binnen te brengen.

Ik besef dat deze voorwaarden hard en streng zijn en u waarschijnlijk een ander soort bezoek voor ogen hebt, een bezoek waarbij u uw familie, op de eigen kamer kan bezoeken,  en uw vader, moeder,… eens goed wilt vastpakken, een dikke knuffel geven…

Dit is in dit stadium van de epidemie spijtig genoeg niet mogelijk. Samen met u hoop ik op een snelle versoepeling.

Dr. Alexander Baekelandt                                                                                          Directie en personeel

CRA WZC Sint-Vincentius Aaigem                                                                           WZC Sint-Vincentius Aaigem

 

 

 

 

Corona

Geachte bewoner, familie en bezoekers

Opgelegde maatregelen vanaf 12/3/2020 door het Agentschap Zorg- en Gezondheid aan de woonzorgcentra

Naar aanleiding van de sinds vandaag van kracht zijnde verstrengde beschermende maatregelen voor het COVID-19 virus in de woonzorgcentra dienen wij over te gaan tot volgende maatregel

 • Algemeen bezoekersverbod voor al onze woon-en zorgcentra

 

In het belang van onze bewoners van de assistentiewoningen vragen we u onderstaande in acht te nemen :

 • Pas de beschermende voorzorgsmaatregelen toe ( o.a. steeds handen ontsmetten)
 • Direct fysiek contact vermijden met uw familie (hand geven, kussen, omhelzen,…)
 • Indien u symptomen vaststelt bij uw familie, deze melden aan de huisarts, thuisverpleegkundige,...
 • Niet dringende verplaatsingen (bv raadplegingen oogarts, kapper, tandarts, ….) vermijden

 

Wij nemen als woonzorgcentrum voor de bewoners, het personeel en de bezoekers eveneens beschermende maatregelen.

 • Zo zullen er geen activiteiten met externen plaatsvinden en worden onze personeelsleden en opgevolgd conform de richtlijnen die ons opgelegd worden.
 • Omwille van de beschermende maatregelen zal ook de cafetaria en het sociaal restaurant gesloten worden tot nader bericht.

Met vriendelijke groeten,

De directie en Coördinerend en Raadgevend Geneesheer

Onderstaand geven u ook nog eens de algemene richtlijnen weer :

Het belang van hoest-en nieshygiëne

Bacteriën en virussen zoals het Coronavirus kunnen in de lucht zweven maar ook de handen zijn een ideaal transportmiddel.

Door in handen te hoesten of te niezen kunnen de bacteriën op de handen terecht komen. Daarom geldt altijd: hoest of nies in uw elleboog en niet in uw handen.

Veilig hoesten en niezen

 • Wend steeds uw gezicht en indien u moet hoesten of niezen
 • Bedek uw neus en mond indien u hoest of niest. Gebruik daarvoor een papieren zakdoek
 • Nies of hoest in uw elleboog indien u geen zakdoekjes bij de hand heeft
 • Was na het hoesten of niezen steeds uw handen. Gebruik daarvoor voldoende water en zeep