Corona

Geachte bewoner, familie en bezoekers

Opgelegde maatregelen vanaf 12/3/2020 door het Agentschap Zorg- en Gezondheid aan de woonzorgcentra

Naar aanleiding van de sinds vandaag van kracht zijnde verstrengde beschermende maatregelen voor het COVID-19 virus in de woonzorgcentra dienen wij over te gaan tot volgende maatregel

 • Algemeen bezoekersverbod voor al onze woon-en zorgcentra

 

In het belang van onze bewoners van de assistentiewoningen vragen we u onderstaande in acht te nemen :

 • Pas de beschermende voorzorgsmaatregelen toe ( o.a. steeds handen ontsmetten)
 • Direct fysiek contact vermijden met uw familie (hand geven, kussen, omhelzen,…)
 • Indien u symptomen vaststelt bij uw familie, deze melden aan de huisarts, thuisverpleegkundige,...
 • Niet dringende verplaatsingen (bv raadplegingen oogarts, kapper, tandarts, ….) vermijden

 

Wij nemen als woonzorgcentrum voor de bewoners, het personeel en de bezoekers eveneens beschermende maatregelen.

 • Zo zullen er geen activiteiten met externen plaatsvinden en worden onze personeelsleden en opgevolgd conform de richtlijnen die ons opgelegd worden.
 • Omwille van de beschermende maatregelen zal ook de cafetaria en het sociaal restaurant gesloten worden tot nader bericht.

Met vriendelijke groeten,

De directie en Coördinerend en Raadgevend Geneesheer

Onderstaand geven u ook nog eens de algemene richtlijnen weer :

Het belang van hoest-en nieshygiëne

Bacteriën en virussen zoals het Coronavirus kunnen in de lucht zweven maar ook de handen zijn een ideaal transportmiddel.

Door in handen te hoesten of te niezen kunnen de bacteriën op de handen terecht komen. Daarom geldt altijd: hoest of nies in uw elleboog en niet in uw handen.

Veilig hoesten en niezen

 • Wend steeds uw gezicht en indien u moet hoesten of niezen
 • Bedek uw neus en mond indien u hoest of niest. Gebruik daarvoor een papieren zakdoek
 • Nies of hoest in uw elleboog indien u geen zakdoekjes bij de hand heeft
 • Was na het hoesten of niezen steeds uw handen. Gebruik daarvoor voldoende water en zeep