Over Zorggroep Eclips - Sint-Vincentius vzw


Visie

logo zorggroep eclips

De Zorggroep Eclips verzorgt naast de klassieke opvang van senioren in een woon-en zorgcentrum nog tal van andere initiatieven. We organiseren ook thuisverpleging, herstelverblijven, dagcentra, kortverblijven, …

Als zorggroep engageren we ons om kwalitatieve zorg te bieden aan de zorgvragers en hun verwanten. We doen dit met respect voor alle culturen, levensvisie, welstand of maatschappelijk aanzien.

De zorgvrager (senior, revaliderende, herstellende, …) staat centraal bij onze zorggroep en wij zoeken samen met hem/haar en eventueel zijn/haar omgeving de beste oplossing. Als organisatie proberen we om een directe relatie uit te bouwen met de zorgvrager, waarbij optimale kwaliteit ons uitgangspunt is. Niet enkel en alleen in de zin van deskundigheid maar ook in de bejegening van de hulpvrager en zijn omgeving.

De visie van Zorggroep Eclips verder lezen