Dienstencentrum te Aaigem


Op maandag 21 september 2009 opende' Lokaal Dienstencentrum Ten Lande' zijn deuren (Lokalen in het WZC Sint - Vincentius).
Onze werking heeft als doel senioren zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol te laten wonen in hun vertrouwde thuisomgeving. We willen dit doen door het verlenen van diensten, het verstrekken van informatie en het organiseren van allerhande uiteenlopende activiteiten.

Wie verwelkomen wij?

Iedereen is welkom, maar onze doelgroep bestaat voornamelijk uit jong – senioren, senioren en senioren die specifieke zorgen behoeven en in Erpe–Mere wonen.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

We trachten activiteiten aan te bieden van informatieve, recreatieve en vormende aard en dit in overleg met de lokale socio – culturele verenigingen.

Het lokaal dienstencentrum heeft 5 belangrijke functies

1. Dienstverlening

Op weekdagen kan u een maaltijd komen nuttigen in ons restaurant. Meer informatie hieromtrent vindt u verder in onze folder.
Andere vormen van dienstverlening worden in de loop van 2010 verder uitgebouwd.

2. Informatie en advies

Het Sociaal Huis van Erpe – Mere houdt in onze lokalen zitdagen. De tweede en vierde woensdag van de maand kan u er terecht voor algemene dienstverlening. De derde donderdag van de maand is voorzien voor mensen met vragen rond pensioenen en personen met een handicap.

3. Ontmoeting en ontspanning

Vanaf 1 maart 2010 hebben we onze activiteiten uitgebreid. U kan nu elke woensdag en vrijdag in het dienstencentrum deelnemen aan recreatieve en ontspannende activiteiten. Het concrete programma vindt u steeds in onze folder.

4. Vorming

U wilt graag kunnen meepraten met uw kleinkinderen, een lang verwaarloosd talent ontplooien, mee kunnen praten en beslissen in onze maatschappij… In het dienstencentrum wordt vooral aan informatieve en preventieve vorming gedaan.

5. Partners in de zorg

Heeft u vragen of nood aan advies op het vlak van gezondheidszorg, dan kan u terecht bij de coördinator van het dienstencentrum. We zoeken dan samen naar een oplossing of verwijzen onmiddellijk door naar de juiste hulpinstantie.

Hulp- en comfortmiddelen uit de thuiszorgwinkel kunnen via het dienstencentrum besteld worden.